Dermanet® Wound Contact Layer

Dermanet gồm 1 lớp gạc tiếp xúc trực tiếp với vết thương nhằm:

  • Miếng gạc không dính vào vết thương và vùng da xung quanh
  • Bảo vệ bề mặt vết thương trong suốt quá trình liền vết thương
  • Bảo vệ mô hạt đang phát triển (mô dễ bị tổn thương) khỏi bị ảnh hưởng bởi lớp gạc bên ngoài
  • Có thể sử dụng khô hay tẩm Pô mát
  • Giảm tổn thương khi thay băng
  • Có sẵn dạng miếng hoặc cuộn

Chỉ định:

Miếng gạc được dùng trong các vết thương bỏng, vết thương mãn tính.

 Dermanet® Wound Contact Layer
order

Ready to Order?

Find out how »

Video

Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị - Vật Tư Y Tế VnRoyal