Sản phẩm bán chạy

Multidex Bột 45g

Multidex Bột 45g
 • Tuýp: 45g
 • Giá: 374.000 VNĐ

Multidex Bột 25g

Multidex Bột 25g
 • Tuýp: 25g
 • Giá: 272.000 VNĐ

Multidex Bột 12g

Multidex Bột 12g
 • Tuýp: 12g
 • Giá: 225.000 VNĐ

Multidex Gel 85g

Multidex Gel 85g
 • Tuýp: 85g
 • Giá: 434.000 VNĐ

Multidex Gel 14g

Multidex Gel 14g
 • Tuýp: 14g
 • Giá: 228.000 VNĐ

Bộ dụng cụ làm sạch vết thương - JETOX™ ND

Bộ dụng cụ làm sạch vết thương - JETOX™ ND
 • Đơn vị tính: Set
 • Giá: 1.200.000 VNĐ

Băng gạc chống dính Dermanet

Băng gạc chống dính Dermanet
 • Kích thước: 10cm x 15cm
 • Giá: 19.000 VNĐ

Stretch Net Size 1 - Ngón Tay, Ngón Chân

Stretch Net Size 1 - Ngón Tay, Ngón Chân
 • Đơn vị tính: 1 Box
 • Giá: 439.500 VNĐ

Stretch Net Size 2 - Ngón Tay, Cổ tay, Bàn tay nhỏ

Stretch Net Size 2 - Ngón Tay, Cổ tay, Bàn tay nhỏ
 • Đơn vị tính: 1 Hộp
 • Giá: 504.000 VNĐ

Stretch Net Size 3 - Bàn tay, cùi chỏ, bàn chân

Stretch Net Size 3 - Bàn tay, cùi chỏ, bàn chân
 • Đơn vị tính: 1 Hộp
 • Giá: 549.000 VNĐ

Stretch Net Size 4 - Bàn Tay, Cùi chỏ, Bàn Chân, Gối

Stretch Net Size 4 - Bàn Tay, Cùi chỏ, Bàn Chân, Gối
 • Đơn vị tính: 1 Hộp
 • Giá: 953.000 VNĐ

Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị - Vật Tư Y Tế VnRoyal